Статистик мэдээний хүснэгтийн жагсаалт
Мэдээний төрөл:
• 01. Ажил эрхэлдэг хүн амын тоо, хүйсээр тооллого явагдсан оноор
• 02. Хүн амын ажил эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд, оны эцэст, 1992-2008 он
• 03. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлт, оны эцэст, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022
• 04. Ажиллагчид, улс ардын аж ахуйн салбараар, 1957-1993 он, 1-р хэсэг
• 05. Ажиллагчид, улс ардын аж ахуйн салбараар, 1957-1993 он, 2-р хэсэг
• 06. Ажиллагчид, салбараар, 1994-2008 он, 1-р хэсэг
• 07. Ажиллагчид, салбараар, 1994-2008 он, 2-р хэсэг
• 08. Ажиллагчид, салбараар, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022, 1-р хэсэг
• 09. Ажиллагчид, салбараар, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022, 2-р хэсэг
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft