04. Малын тоо, эзэмшлээр (мян.толгой)
Тайлбар:
САА-Сангийн аж ахуй
ХААН-Хөдөө аж ахуйн нэгдэл
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft