07. Нийт малын тоонд салбаруудын эзлэх хувийн жин (хувиар)
Тайлбар:
САА-Сангийн аж ахуй
ХААН- Хөдөө аж ахуйн нэгдэл
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft