03. Малтай өрхийн бүтэц, малчдын соёл ахуйн үзүүлэлт
Тайлбар:
ЦГМӨ-Цахилгаан гэрэлтэй малчин өрх
РХАМӨ-Радио,хүлээн авагчтай малчин өрх
ТБДХМӨ-Телевиз,богино долгионы холбоотой малчин өрх
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft