02. Улаанбаатар хотын суурин хүн ам, дүүргээр, оны эцэст, мянган хүн
Тайлбар:
УБ - Улаанбаатар
БН - Багануур
БХ - Багахангай
БГ - Баянгол
БЗ - Баянзүрх
НА - Налайх
СХ - Сонгинохайрхан
СБ - Сүхбаатар
ХУ - Хан-Уул
ЧД - Чингэлтэй
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft