Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, дүүргээр / сая.төг/
Тайлбар:
ННДГ-Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Ажилтан хайх
Ажилтны дугаар:
Хорооны гэрээт ажилтан хайх
Дугаар: 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft