6. Төмс хураалт, дүүргээр, тонн
Тайлбар:
БН-Багануур
БХ-Багахангай
БГ-Баянгол
БЗ-Баянзүрх
НА-Налайх
СХ-Сонгинохайрхан
СБ-Сүхбаатар
ХУ-Хан-Уул
ЧГ-Чингэлтэй
Шүүлт хийх