Сум


АГУУЛГА

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлт, 2006-2011 он
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлт, дүүргээр
Хэрэглээний үнэ
Аж үйлдвэр
Барилга
Нийслэлийн төсвийн орлого, зарлага 
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ 
Ажил эрхлэлт 
Иргэдийн аюулгүй байдал 
Эрүүл мэнд 
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ
Харилцаа холбоо
Мал аж ахуй
Амьдарч буй орчин 
Хот тохижилт 
Хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 
Татан авч унших

Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Ажилтан хайх
Ажилтны дугаар:
Хорооны гэрээт ажилтан хайх
Дугаар: 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft