Сум
Байгууллагын регистрийн дугаар:  
Тайлбар: Та байгууллагын регистрийн дугаарыг оруулж "Аж ахуйн нэгжийн" тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгана уу.

Регистрийн дугаар оруулахад алдаа гарсан бол та тоолуулсан дүүргийн Статистикийн хэлтэст хандана уу.
Багахангай - 99030433
Багануур - 99029855
Налайх - 70233672
Баянгол - 301637
Баянзүрх - 261019
Сүхбаатар - 324062
Сонгинохайрхан - 631322
Чингэлтэй - 310767
Хан-Уул - 341136
Аж ахуй нэгжийн бүртгэл
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft